To jest post archiwalny z dnia: 15 listopada 2021, 13:36,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) w ramach branż: (…)

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.56.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-11-23 09:00:00

Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) w ramach branż:  górniczo – wiertniczej, mechaniki precyzyjnej, audiowizualnej, handlowej, leśnej, drzewno – meblarskiej, ogrodniczej, rybackiej, ceramiczno – szklarskiej, rolno hodowlanej.

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore