To jest post archiwalny z dnia: 5 lipca 2023, 13:31,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Usługa weryfikacji i odbioru pod kątem spełnienia standardu WCAG 2.1. na poziomie AA oraz dostępności i interoperacyjności informacji zawodoznawczej

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: powyżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.16.2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2023-07-13 09:00:00
Usługa weryfikacji i odbioru pod kątem spełnienia standardu WCAG 2.1.

na poziomie AA oraz dostępności i interoperacyjności informacji zawodoznawczej
wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych
spacerów dla 141 zawodów oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych
spacerów dla 78 innych zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego opracowanych w formie e-materiałów dla branż (…)

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore