To jest post archiwalny z dnia: 10 listopada 2022, 10:17,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Usługa weryfikacji i odbioru informacji zawodo. wraz z obudową multimedialną oraz dodat. funkcjonalności i wirtualnych spacerów pod kątem poprawności merytorycznej dla 62 zawodów

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania unieważnione
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.38.2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2022-11-18 09:00:00

Usługa weryfikacji i odbioru informacji zawodoznawczej wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów pod kątem poprawności merytorycznej dla 62 zawodów oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 54 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego opracowanych w ramach projektu konkursowego MEiN Opracowanie wysokiej jakości multimedialnych informacji zawodoznawczych dla 141 zawodów szkolnictwa zawodowego

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore