To jest post archiwalny z dnia: 29 grudnia 2022, 11:34,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Usługa streamingu konferencji edukacyjnej wraz z zapewnieniem usługi tłumaczenia konferencji na polski język migowy i zapewnieniem usługi symultanicznego tłumaczenia konferencji

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów zamówienia publicznego polegającego na realizacji usługi streamingu konferencji edukacyjnej wraz z zapewnieniem usługi tłumaczenia konferencji na polski język migowy i zapewnieniem usługi symultanicznego tłumaczenia konferencji (język polski – język angielski) w dniach 30–31 stycznia 2023 r. w Warszawie.

Zamówienie dotyczy projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty POWER.

Szacowanie należy przesłać do 9 stycznia 2023 r. do godz. 10 na adres e-maildariusz.dabek@ore.edu.pl w temacie wiadomości wpisując: Streaming i tłumaczenia.