To jest post archiwalny z dnia: 12 września 2023, 13:20,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Usługa ekspercka w zakresie odbioru adaptacji materiałów edukacyjnych w formie multimedialnej do podręczników dostosowanych do potrzeb edukacyjnych

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 311/WZ/2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2023-09-18 12:00:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa
zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na: usługę ekspercka w zakresie odbioru adaptacji materiałów edukacyjnych w formie multimedialnej do podręczników dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do klasy I szkoły ponadpodstawowej.

Ofertę należy złożyć w formie skanu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, na adres e-mail: joanna.rozanska@ore.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2023 r. do godziny 10.00.

Osoba nadzorująca realizację zamówienia ze strony Zamawiającego:

Joanna Różańska – Zespół ds. Specjalnych Zasobów Edukacyjnych tel. 22 570-83-03 mail: joanna.rozanska@ore.edu.pl