To jest post archiwalny z dnia: 22 czerwca 2023, 12:52,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów (..)

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: poniżej 140 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.11.2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji, art. 275 pkt. 1 ustawy
Termin składania ofert: 2023-06-29 10:00:00

„Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych
do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a
(z podziałem na tomy) i adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących,
w druku powiększonym (z podziałem na tomy) oraz dystrybucja do szkół wskazanych przez zamawiającego z podziałem na 2 części”.

Część 1 – Druk specjalistyczny i oprawa adaptacji podręczników szkolnych
i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a (z podziałem na tomy), zwanych dalej „adaptacjami w systemie Braille’a” lub „adaptacjami”, oraz dystrybucja do szkół wskazanych przez Zamawiającego.

Nakład adaptacji w systemie Braille’a wynosi łącznie 161 egzemplarzy  adaptacji.

Część 2 – Druk i oprawa adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących, w druku powiększonym
(z podziałem na tomy), zwanych dalej „adaptacjami w druku powiększonym” lub „adaptacjami”, oraz dystrybucja do szkół wskazanych przez Zamawiającego.

 

Nakład adaptacji w druku powiększonym wynosi łącznie 874 egzemplarze

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore