To jest post archiwalny z dnia: 3 listopada 2022, 10:43,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Usługa druku książki „Wektory życia. Scenariusze zajęć i prezentacje multimedialne” w ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: poniżej 140 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.43.2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: Powyżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Termin składania ofert: 2022-11-10 12:00:00

Usługa druku książki „Wektory życia. Scenariusze zajęć i prezentacje multimedialne” w ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – działania 5.5. pn. „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

TRYB POSTĘPOWANIA – tryb podstawowy bez negocjacji, art. 275 pkt. 1 Pzp

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore