To jest post archiwalny z dnia: 27 lipca 2022, 10:21,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Usługa dotycząca redakcji i korekty tekstu, opracowania graficznego, wydruku oraz przygotowania wersji elektronicznej publikacji, pn: Breviarium Kanonu Kulturowego

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 140 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.16.2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2022-08-01 10:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore