To jest post archiwalny z dnia: 8 czerwca 2022, 07:33,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Usługa doradców ds. perso. rozwoju organizacji oraz doradców ds. rozwiązań zarząd. do realizacji działań szkoleniowo-doradczych w projekcie w oparciu o model doradztwa dla JST

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.17.2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2022-06-20 12:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore