To jest post archiwalny z dnia: 10 czerwca 2022, 10:23,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Sukcesywna ocena e-materiałów dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej pod kątem spełniania wymagań standardu WCAG 2.1. na poziomie AA

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywną ocenę e-materiałów dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej pod kątem spełniania wymagań standardu WCAG 2.1. na poziomie AA, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie („ORE”, „Zamawiający”) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi, będącej przedmiotem zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka polegająca na sukcesywnej ocenie i zgłaszaniu uwag do maksymalnie 222 e-materiałów do edukacji wczesnoszkolnej pod kątem spełniania wymagań standardu WCAG 2.1 na poziomie AA.

Prosimy o przesłanie podpisanego Formularza szacowania wartości zamówienia (Załącznik nr 2 do Szacowania wartości zamówienia) na adres mailowy: joanna.wojtynska@ore.edu.pl oraz anna.langowska@ore.edu.pl do 13 czerwca 2022 r. do godz. 14.00.

Osoby do kontaktu:

Szczegółowe informacje w załącznikach:

  1. Szacowania wartości zamówienia
  2. Załącznik nr 1 – Standard i kryteria oceny spełnienia standardu dostępności WCAG e‑materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego.
  3. Załącznik nr 2 – Formularz szacowania wartości zamówienia.