To jest post archiwalny z dnia: 22 kwietnia 2022, 11:14,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych- warzyw i owoców, w celu realizacji żywienia zbiorowego dla uczestników form szkoleniowych

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania unieważnione
Szacunkowa wartość: poniżej 139 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.10.2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2022-05-04 10:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore