To jest post archiwalny z dnia: 14 grudnia 2021, 10:51,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w celu realizacji żywienia zbiorowego dla uczestników form szkoleniowych , organizowanych na terenie Centrum Szkoleniowego w Sulejówku.

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 139 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.62.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-12-22 09:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore