To jest post archiwalny z dnia: 16 listopada 2021, 10:26,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w celu realizacji żywienia zbiorowego dla uczestników form szkoleniowych, organizowanych na terenie Centrum Szkoleniowego w Sulejówku.

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 139 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.58.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-11-19 09:00:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link:  https://portal.smartpzp.pl/ore