To jest post archiwalny z dnia: 29 kwietnia 2020, 10:43,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Status prawny i majątek ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie, NIP 701-02-11-452, REGON 142143583, jest państwową jednostką budżetowa utworzoną na mocy Zarządzenia Nr 19 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 2010 r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi działalność pod następującymi adresami:

  • Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa,
  • ul. Polna 46A, 00-644 Warszawa,
  • ul. Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówek,

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji posiada w trwałym zarządzie budynek biurowy przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie, będący własnością Skarbu Państwa.

Ośrodek Rozwoju Edukacji użytkuje również nieruchomości Skarbu Państwa będące w trwałym zarządzie Ministerstwa Edukacji Narodowej ‑ przy ul. Polnej 46A w Warszawie i przy ul. Paderewskiego 77 w Sulejówku.

Dobra ruchome oraz wartości niematerialne i prawne Ośrodka Rozwoju Edukacji wynoszą 5.408.566,95 zł