To jest post archiwalny z dnia: 22 września 2023, 15:31,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Realizacja usługi organizacji i realizacji konsultacji eksperckich o charakterze superwizji dla liderów i kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających (SCW)

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwany dalej Zamawiającym jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt grantowy wybierany w sposób niekonkurencyjny pn.: Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą w ramach Działania 01.06 Edukacja włączająca dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich, w ramach którego przewidziano realizację usługi organizacji i realizacji konsultacji eksperckich o charakterze superwizji dla liderów i kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających (SCW) na terenie całego kraju.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości ww. usługi Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów  zamówienia przedstawionych poniżej, w terminie do dnia  27  września  2023 r. do godz. 14.00 na adres mailowy: jolanta.nawrocka@ore.edu.pl 

Informacji w zakresie niniejszego szacowania wartości zamówienia udziela Jolanta Nawrocka pod numerem telefonu: (22) 570 83 44

Więcej informacji w załączniku: