To jest post archiwalny z dnia: 24 kwietnia 2024, 14:56,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Realizacja 2 filmów, które będą ilustrowały samorządowe przykłady dobrych praktyk, dotyczące zarządzania cyfryzacją w jednostkach samorządu terytorialnego

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 74/WZ/2024
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2024-03-26 23:59:59

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa zwraca się do Państwa z zapytaniem dotyczącym realizacji 2 filmów, które będą ilustrowały samorządowe przykłady dobrych praktyk, dotyczące zarządzania cyfryzacją w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkom im podległym np. szkołom. placówkom oświatowym.

Ofertę należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: piotr.matuszak@ore.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2024 r. W tytule maila należy wpisać: REALIZACJA 2 FILMÓW.

W razie dodatkowych wyjaśnień i informacji, pytania proszę kierować do p. Piotra Matuszaka tel. 22 570 83 42 lub na adres mailowy: piotr.matuszak@ore.edu.pl