To jest post archiwalny z dnia: 21 czerwca 2021, 12:53,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Przygotowanie redakcji merytorycznej oraz korekty, redakcji językowej i technicznej przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.26.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-06-30 10:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore

WA- ZUZP.2611.26.2021 – Przygotowanie redakcji merytorycznej oraz korekty, redakcji językowej i technicznej przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, podstawowych i przedszkoli