To jest post archiwalny z dnia: 6 czerwca 2018, 12:44,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Prowadzone rejestry i ewidencja

 1. Rejestry spraw załatwianych w komórkach organizacyjnych – kierownicy komórek organizacyjnych
 2. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw – Zespół Sekretariatów
 3. Centralny rejestr umów – wg właściwości
 4. Rejestr zaświadczeń wydanych przez ORE oraz Rejestr certyfikatów/zaświadczeń wydanych przez partnerów i wykonawców zleceń (dotyczy form doskonalenia) – Wydział Administracyjny
 5. Wykaz przepływów pomiędzy systemami – Zespół Gospodarczy
 6. Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych – Zespół Kadr
 7. Rejestr zarządzeń dyrektora ORE – Zespół Sekretariatów
 8. Rejestr decyzji dyrektora ORE – Zespół Sekretariatów
 9. Rejestr skarg i wniosków – Zespół Sekretariatów
 10. Rejestr przepisów i procedur kontroli zarządczej – Samodzielne stanowisko ds. Planowania i Kontroli Zarządczej
 11. Rejestr pism przychodzących i wychodzących – Zespół Sekretariatów
 12. Rejestr kontroli zewnętrznych – Zespół Sekretariatów
 13. Rejestr zamówień publicznych – Zespół Zamówień Publicznych
 14. Rejestr wniosków zakupowych – Zespół Zamówień Publicznych