To jest post archiwalny z dnia: 3 marca 2022, 10:52,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Poszukujemy autorów 3 pakietów szkoleniowych dla dyrektorów szkół/placówek

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania unieważnione
Szacunkowa wartość: Poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 73/WZ/2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: Poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2022-03-11 23:59:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie dzieła – opracowanie 3 pakietów szkoleniowych (program + materiały szkoleniowe) do przeprowadzenia szkoleń on-line dla dyrektorów szkół/placówek. Na podstawie opracowanych programów zostaną zrealizowane szkolenia on-line z wykorzystaniem opracowanych materiałów szkoleniowych. Poszukujemy autorów do opracowania ww. pakietów szkoleniowych DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK.      

Ofertę należy złożyć w formie skanu Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, na adres e-mail:dorota.jastrzebska@ore.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2022 r. W tytule maila należy wpisać: PAKIET SZKOLENIOWY DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK.

Szczegółowe informacje zawarte w załącznikach: