To jest post archiwalny z dnia: 22 lutego 2022, 09:05,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Opracowanie tekstów prezentujących dobre praktyki samorządowe

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: Poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 33/WZ/2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: Poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2022-03-31 23:59:00

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie tekstów prezentujących dobre praktyki samorządowe dotyczące jednego z następujących zakresów:

  • procesu wdrożenia planu rozwoju oświaty/ lub planu wspomagania szkół/placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów (innowacyjne działania podjęte w ramach realizacji planu),
  • integracji środowiska lokalnego na rzecz edukacji (przykłady działań środowiskowych na rzecz
    edukacji i wychowania dzieci i młodzieży),
  • racjonalizacji wydatków na oświatę (przyjęte rozwiązania).

Ofertę należy złożyć w formie formularza przesłanego w formie mailowej, papierowej lub w formie podpisanego skanu na adres: piotr.matuszak@ore.edu.pl W tytule maila należy wpisać:
OFERTA DOBREJ PRAKTYKI.

Termin zamknięcia naboru 31 marca 2022 r. do godziny 23.59

Więcej informacji w załącznikach: