To jest post archiwalny z dnia: 5 września 2023, 12:23,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Opracowanie rekomendacji dot. zmian w przepisach prawa oświatowego, związane z opracowanym Modelem SCWEW

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwany dalej Zamawiającym jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt: „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich, w ramach którego przewidziano realizację zamówienia dotyczącego opracowania rekomendacji dot. zmian w przepisach prawa oświatowego, związanego z opracowanym Modelem SCWEW.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości ww. usługi Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów  zamówienia przedstawionych poniżej w tabeli, w terminie do dnia 11 września 2023 r. do godz. 9.00 na adres mailowy: sylwia.herod@ore.edu.pl

Informacji w zakresie niniejszego szacowania wartości zamówienia udziela Pani Sylwia Herod pod numerem telefonu: (22) 570 08 53.