To jest post archiwalny z dnia: 28 lipca 2023, 14:25,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Opracowanie raportu z wdrożenia zestawów edukacyjnych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie jako beneficjent projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjny pn.: Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy, prowadzi obecnie prace w zakresie procedury aplikowania o jego dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 1 – Umiejętności, Działanie 01.04 – Rozwój systemu edukacji. W związku z powyższym planowane jest do realizacji zadanie polegające na merytorycznym opracowaniu raportu z wdrożenia zestawów edukacyjnych w ramach ww. projektu .

W celu zbadania oferty rynkowej i oszacowania wartości wyżej wskazanej usługi, zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie (w poniższej tabeli) i przesłanie do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie szacunkowej kalkulacji kosztów  dotyczącej realizacji ewentualnego zamówienia, w terminie do dnia 31 lipca 2023 r. do godziny 10.00 na adres mailowy: anna.aleksandra.wesolowska@ore.edu.pl