To jest post archiwalny z dnia: 26 kwietnia 2022, 13:25,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Opracowanie publikacji „Nauka w cyfrowym świecie w świetle transformacji technologicznej i globalnych wyzwań”

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje zadanie pn. „Nauka w cyfrowym świecie w świetle transformacji technologicznej i globalnych wyzwań”, w formie publikacji. W celu oszacowania wartości ww. usługi zwracam się z uprzejmą prośbą, o przygotowanie i przesłanie do Ośrodka Rozwoju Edukacji szacunkowej kalkulacji kosztów przedstawionych w formularzu związanym z przeprowadzeniem ww. usługi, w terminie do 8.05.2022 r. do godz. 20:00 na adres mailowy: agnieszka.jaworska@ore.edu.pl. W temacie wiadomości proszę wpisać: Publikacja „Nauka w cyfrowym świecie”– szacowanie wartości.

Więcej informacji w załączniku: