To jest post archiwalny z dnia: 2 lipca 2021, 13:02,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Opracowanie meryt oraz korekta, redakcja językowa i opracowanie graficzne publikacji elektronicznej pn. „Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi”

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.29.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-07-15 09:00:00

Opracowanie merytoryczne oraz korekta, redakcja językowa  i opracowanie graficzne publikacji elektronicznej pn. „Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi” 

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore