To jest post archiwalny z dnia: 24 października 2022, 14:43,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Opracowanie i odbiór programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla wskazanych 82 zawodów w ramach branż – łącznie 175 programów DUZ, nr WA-ZUZP.2611.37.2022

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: poniżej 140 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.37.2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji, art. 275 pkt. 1 ustawy
Termin składania ofert: 2022-11-02 09:00:00

„Opracowanie i odbiór programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla wskazanych 82 zawodów w ramach branż – łącznie 175 programów DUZ”.

Numer postępowania: WA-ZUZP.2611.37.2022.

TRYB POSTĘPOWANIA – tryb podstawowy bez negocjacji, art. 275 pkt. 1 Pzp

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore