To jest post archiwalny z dnia: 25 listopada 2021, 09:29,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Opracowanie 7 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 7 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w ramach projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Wycenę proszę przesłać na załączonym formularzu, na adres e-mail: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl w terminie do 29 listopada 2021 r. do godz. 23:59 wpisując w temacie wiadomości: „Poradniki edukacji włączającej”.