To jest post archiwalny z dnia: 27 lipca 2023, 12:50,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Odbiór 93 z 560 e-mat. poprzez opr. zes. rap. z kolejnych et. weryfikacji e-mat. do kształ. zaw. dla wskazanych zaw. w ramach branż (…)

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: powyżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.17.2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Termin składania ofert: 2023-08-07 10:00:00

Odbiór 93 z 560 e-materiałów poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji e-materiałów do kształcenia zawodowego dla wskazanych zawodów w ramach branż: 1) branża budowlana (BUD);2) branża ceramiczno-szklarska (CES);3) ekonomiczno-administracyjna (EKA)4) branża elektroenergetyczna (ELE)5) branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK)6) branża teleinformatyczna (INF);7) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT)8) branża opieki zdrowotnej (MED);9) branża mechaniki precyzyjnej (MEP);10) branża przemysłu mody (MOD);11) branża motoryzacyjna (MOT);12) branża ogrodnicza (OGR);13) branża transportu lotniczego (TLO);14) branża transportu wodnego (TWO).