To jest post archiwalny z dnia: 28 kwietnia 2021, 15:14,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Odbiór 48 z 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych (…)

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: powyżej 130 000 zł
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.10.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-05-10 09:00:00
Odbiór 48 z 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji oraz analizy uwag z konsultacji społecznych prototypów e-materiałów do kształcenia zawodowego dla zawodów: 1.Florysta, 2.Lakiernik samochodowy, 3.Mechanik motocyklowy, 4.Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, 5.Operator maszyn leśnych, 6.Technik budownictwa kolejowego, 7.Technik górnictwa otworowego, 8.Technik górnictwa podziemnego, 9.Technik hodowca koni, 10.Technik leśnik, 11.Technik logistyk, 12.Technik lotniskowych służb operacyjnych, 13.Technik mechanik, 14.Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 15.Technik ogrodnik, 16.Technik rolnik, 17.Technik technologii chemicznej, 18.Technik technologii szkła, 19.Technik transportu drogowego, 20.Technik weterynarii, 21.Technik wiertnik.
Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore