To jest post archiwalny z dnia: 30 maja 2022, 11:00,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Modernizacja windy w budynku przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: 5 350 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.15.2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2022-06-20 09:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore