To jest post archiwalny z dnia: 8 czerwca 2022, 13:49,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Modernizacja pomieszczeń w budynku przy Alejach Ujazdowskich 28 w Warszawie

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: 5 350 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.19.2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2022-06-27 09:30:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore