To jest post archiwalny z dnia: 19 listopada 2021, 14:55,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Dostawa komputerów przenośnych, monitorów i akcesoriów

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: poniżej 139 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.61.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-11-29 09:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore