To jest post archiwalny z dnia: 12 marca 2021, 10:21,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 39/WZ/2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2021-03-19 10:00:00

Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu „Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie”.

Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy złożyć w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28, pok. 201 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy oraz napisem: „Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie”, lub przesłać skan oferty na adres e-mail: magdalena.godlewska-dudek@ore.edu.pl w terminie do dnia 19 marca 2021 r. do godziny 10:00

Więcej informacji w załącznikach:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie wykonawcy
  4. Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wzór umowy