To jest post archiwalny z dnia: 10 lutego 2021, 13:12,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Poszukujemy Wykonawcy redakcji, korekty językowej materiałów opracowanych w ramach projektu oraz ujednolicenie ich szaty graficznej i dostosowanie do standardów WCAG

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 20/WZ/2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2021-02-17 23:59:00

Poszukujemy Wykonawcy redakcji, korekty językowej materiałów opracowanych w ramach projektu oraz ujednolicenie ich szaty graficznej i dostosowanie do standardów WCAG

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z zapytaniem w przedmiocie wykonania redakcji, korekty językowej materiałów opracowanych w ramach projektu oraz ujednolicenie ich szaty graficznej i dostosowanie do standardów WCAG – w celu upowszechnienia na stronie projektu.

Ofertę należy złożyć w formie skanu Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, na adres e-mail: matuszak@ore.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2021 r. W tytule maila należy wpisać: WYKONANIE REDAKCJI, KOREKTY, UJEDNOCLICENIA SZATY GRAFICZNEJ I WCAG.

Więcej informacji w załącznikach: