To jest post archiwalny z dnia: 24 marca 2021, 13:54,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

WA-ZUZP.2611.3.2021 – Dostawa komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych z opcją skanera oraz zestawów do prowadzenia wideokonferencji

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: powyżej 130 000 zł
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.3.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art.275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-04-02 09:30:00

WA-ZUZP.2611.3.2021 – Dostawa komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych z opcją skanera oraz zestawów do prowadzenia wideokonferencji

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore