To jest post archiwalny z dnia: 5 stycznia 2021, 11:09,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

WA-ZUZP.2611.49.2020 Weryfikacja merytoryczna i odbiór programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) opracowanych w ramach projektów konkursowych MEN z Działania 2.14.

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.49.2020
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: usługa społeczna 138o
Termin składania ofert: 2021-01-14 09:00:00

WA-ZUZP.2611.49.2020 Weryfikacja merytoryczna i odbiór programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) opracowanych w ramach projektów konkursowych MEN z Działania 2.14.

Weryfikacja merytoryczna i odbiór programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) opracowanych w ramach projektów konkursowych MEN z Działania 2.14.

  1. Weryfikacja i odbiór programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w ramach branż: budowlanej, spożywczej, górniczo-wiertniczej, elektroenergetycznej, poligraficznej, przemysłu mody, rolno-hodowlanej, mechanicznej.
  2. Weryfikacja i odbiór programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w ramach branż: ekonomiczno-administracyjnej, elektroniczno-mechatronicznej, fryzjersko-kosmetycznej, handlowej, leśnej, hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, mechanicznej, motoryzacyjnej, metalurgicznej, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, spedycyjno-logistycznej, teleinformatycznej, rolno-hodowlanej.
  3. Weryfikacja i odbiór programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w ramach branż: drzewno-meblarskiej, elektroenergetycznej, górniczo-wiertniczej, leśnej, mechanicznej, mechaniki precyzyjnej, metalurgicznej, ogrodniczej, rolno-hodowlanej, ekonomiczno-administracyjnej, pomocy społecznej, budowlanej.
  4. Weryfikacja i odbiór programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w ramach branż: audiowizualnej, ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia, rybackiej, chemicznej, ceramiczno-szklarskiej, transportu lotniczego, transportu drogowego, transportu kolejowego, transportu wodnego, budowlanej, hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, rolno-hodowlanej, teleinformatycznej, poligraficznej, spożywczej.

29.12.2020 – Ogłoszenie o zamówieniu

29.12.2020 – Załącznik nr 1a do Ogłoszenia – OPZ

29.12.2020 – Załącznik nr 1b do Ogłoszenia – OPZ

29.12.2020 – Załącznik nr 1c do Ogłoszenia – OPZ

29.12.2020 – Załącznik nr 1d do Ogłoszenia – OPZ

29.12.2020 – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – wzór umowy

29.12.2020 – Załączniki nr 3a-3d, 4a-4d, 5a-5d, 6a-6d do Ogłoszenia – wersja edytowalna

05.01.2021 – Wyjaśnienie nr 1 do Ogłoszenia