To jest post archiwalny z dnia: 27 lipca 2021, 15:51,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

2 moderatorów sieci współpracy adresowanych do przedstawicieli JST

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 195/WZ/2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2021-08-09 23:59:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru 2 moderatorów sieci współpracy adresowanych do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Ofertę należy złożyć w formie skanu formularza aplikacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, na adres e-mail: jastrzebska@ore.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 sierpnia 2021 r. W tytule maila należy wpisać: MODERATOR SIECI DLA SAMORZĄDOWCÓW.

Szczegółowe informacje w załączniku: