To jest post archiwalny z dnia: 7 stycznia 2021, 15:04,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Możliwość nieodpłatnego przekazania lub darowizny składników majątku ruchomego (Volkswagen Transporter T4 2,5 TDI)

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że posiada zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego, które zgodnie z § 7.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004) mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania, sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę oraz darowizny.

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że posiada zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego, które zgodnie z § 7.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004) mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania, sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę oraz darowizny.

Szczegółowy wykaz składników majątku ruchomego:

Samochód 9-cio osobowy: Volkswagen Transporter T4 2,5 TDI, pojemność silnika:2461 cm3, rok produkcji 2003, numer VIN: WV2ZZZ70Z3X091943, numer rejestracyjny: WI70491.

Składniki majątku ruchomego wymienione w wykazie mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania na warunkach określonych w § 38 cytowanego powyżej Rozporządzenia innym organom lub jednostkom administracji publicznej lub jednostkom samorządu terytorialnego.

Zainteresowani nieodpłatnym przejęciem w/w składników przesłać winni wniosek e-mailem pod adres sekretariat@ore.edu.pl, do dnia 11 stycznia 2021 r.

Wniosek powinien zawierać:

  1. Nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego organu lub jednostki, o których mowa w § 1 Rozporządzenia, jednostki samorządu terytorialnego lub organu wykonującego funkcje organu założycielskiego wobec instytucji gospodarki budżetowej występującej o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
  2. Wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
  3. Oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
  4. Uzasadnienie

 

Zatwierdził:
p.o. DYREKTOR
Ośrodka Rozwoju Edukacji
Tomasz Madej