Witamy na stronie biuletynu informacji publicznej Ośrodka Rozwoju Edukacji

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2016 roku nastąpiło połączenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Zarządzenie MEN w sprawie włączenia KOWEZiU do ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji powstał 1 stycznia 2010 r. na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej nr 19 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie w Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Zarządzenie MEN o połączeniu