Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Przygotowanie publikacji pod roboczą nazwą „Sytuacja trudna, kryzysowa, traumatyczna – jak je rozróżniać? Jak sobie z nimi radzić? Kto może pomóc?”

31.03.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia na przygotowanie publikacji pod roboczą nazwą „Sytuacja trudna, kryzysowa, traumatyczna – jak je rozróżniać? Jak sobie z nimi radzić? Kto może pomóc?”.

więcej...

Organizacja 6 dwudniowych szkoleń w ramach projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (200 osób)

23.03.2020

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się o wycenę zamówienia Organizacja 6 dwudniowych szkoleń w ramach projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, realizowanego przez Zamawiającego – Ośrodek Rozwoju Edukacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

więcej...

Organizacja 6 dwudniowych szkoleń w ramach projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (100 osób)

23.03.2020

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się o wycenę zamówienia Organizacja 6 dwudniowych szkoleń w ramach projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, realizowanego przez Zamawiającego – Ośrodek Rozwoju Edukacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

więcej...

Opracowanie merytoryczne, redakcyjne i graficzne „Informatora o zawodach”

05.03.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej kwoty netto i brutto za wykonanie usługi, obejmującej następujące  zadania:

Zadanie 1: Opracowanie merytoryczne opisu 219 zawodów do „Informatora o zawodach”;

Zadanie 2: Redakcja, korekta i skład „Informatora o zawodach”.

Szczegóły w załącznikach:

 Zapytanie o cenę_Informator o zawodach

Formularz szacowania wartości zamówienia_Informator o zawodach

 

 

więcej...

Ekspert ds. psychometrii

05.03.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z prośbą o wycenę stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii.

więcej...

Ekspert merytoryczny ds. dostosowania e-materiałów pod kątem spełnienia wymagań standardu WCAG 2.0

28.02.2020

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej stawki netto oraz brutto za godzinę pracy eksperta merytorycznego ds. dostosowania e-materiałów pod kątem spełnienia wymagań standardu WCAG 2.0 – umowa zlecenie.

więcej...

Dostosowanie materiałów edukacyjnych z zakresu matematyki dla uczniów słabowidzących

17.02.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie kosztu opracowania publikacji pod roboczym tytułem dostosowanie materiałów edukacyjnych z zakresu matematyki dla uczniów słabowidzących.

więcej...

Koszt opracowania materiałów merytorycznych do realizacji szkolenia e-learningowego

27.01.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie kosztu opracowania materiałów merytorycznych do realizacji szkolenia e-learningowego Trudności w uczeniu się matematyki uczniów słabowidzących na II poziomie edukacyjnym. Planowany czas trwania szkolenia e-learningowego to 20 godzin dydaktycznych.

więcej...

Koszt opracowania publikacji elektronicznej

27.01.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie kosztu opracowania publikacji elektronicznej pod roboczym tytułem Trudności w uczeniu się matematyki uczniów słabowidzących na II poziomie edukacyjnym.

więcej...

Nauczyciele badacze do prowadzenia badań dot. opracowania adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA

24.01.2020

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na przeprowadzeniu badań pilotażowych i normalizacyjnych z wykorzystaniem zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA przez 12 nauczycieli-badaczy wśród łącznie 240 uczniów. Działanie związane jest z realizacją zadania dotyczącego opracowania adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA do potrzeb uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. w odniesieniu do uczniów słabosłyszących i niesłyszących, słabowidzących i niewidomych, z afazją i z Zespołem Aspergera.

więcej...

Recenzja merytoryczna „Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”

21.01.2020

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę zamówienia, związanego z przygotowaniem recenzji merytorycznej „Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

więcej...

Nagranie materiałów filmowych z udziałem tłumacza Polskiego Języka Migowego

16.01.2020

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości usługi polegającej  nagraniu materiałów filmowych z udziałem tłumacza Polskiego Języka Migowego, na podstawie adaptowanych i dostosowywanych narzędzi diagnostycznych TROS-KA dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących.

więcej...

Realizacja nagrań głosowych w oparciu o materiały merytoryczne

16.01.2020

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na realizacji max 5 godzin nagrań lektorskich w języku polskim, z zapewnieniem miejsca nagrania (studio nagrań/ lektorka), profesjonalnego sprzętu, kompleksowej obsługi podczas realizacji nagrania oraz odpowiednio dobranego lektora. Nagrania będą realizowane w oparciu o materiały merytoryczne udostępnione przez Zamawiającego. Nagrania są częścią realizacji zadania dotyczącego opracowania adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA do potrzeb uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tj. w odniesieniu do uczniów słabosłyszących i niesłyszących, słabowidzących i niewidomych, z afazją i z Zespołem Aspergera.

więcej...

Sędziowie kompetentni do przeprowadzenia oceny poprawności twierdzeń w skalach i ich dostosowania lub adaptacji do potrzeb uczniów z wybranymi SPE

16.01.2020

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na przeprowadzeniu oceny poprawności twierdzeń i skal i ich dostosowania lub adaptacji do potrzeb uczniów wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach realizacji zadania dotyczącego opracowania adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA do potrzeb uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tj. w odniesieniu do uczniów słabosłyszących i niesłyszących, słabowidzących i niewidomych, z afazją i z Zespołem Aspergera.

więcej...

Wycena 1 godziny pracy eksperta ds. prawa

15.01.2020

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę 1 godziny pracy eksperta ds. prawa w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

więcej...Dokument oglądany razy: 85 823