Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

KOMPENDIUM WIEDZY na temat opracowania programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji

23.04.2019

Wykonanie usługi w zakresie opracowania części teoretycznej publikacji pn. „KOMPENDIUM WIEDZY na temat opracowania programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji  wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”

 

więcej...

Opracowanie publikacji na temat rozwijania kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii

04.04.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na napisaniu publikacji „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”.

więcej...

Opracowanie ramowego programu szkoleń dla nauczycieli z zakresu rozwijania kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów

04.04.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na napisaniu publikacji „Ramowy program szkoleń dla nauczycieli z zakresu rozwijania kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów”.

więcej...

Organizacja usługi cateringowej podczas spotkania zespołu recenzentów programów nauczania (jednodniowe spotkanie, liczba uczestników 20 osób)

26.03.2019

Organizacja usługi cateringowej podczas spotkania zespołu recenzentów programów nauczania (jednodniowe spotkanie,  liczba uczestników 20 osób).

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia – opracowanie publikacji na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego wykorzystania zasobów dostępnych w sieci, ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich

21.03.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na napisaniu publikacji „Bezpieczne i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów dostępnych w sieci, ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich”.

więcej...

Dostawa pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Centrum Szkoleniowego w Sulejówku

14.03.2019

W związku z planowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na „Dostawie pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Centrum Szkoleniowego w Sulejówku”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, zaprasza do składania propozycji cen

więcej...

Sukcesywne dostawy artykułów chemicznych na potrzeby Centrum Szkoleniowego w Sulejówku

20.02.2019

W związku z planowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na „Sukcesywnych dostawach artykułów chemicznych na potrzeby Centrum Szkoleniowego w Sulejówku”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, zaprasza do składania propozycji cen za wykonanie wskazanego przedmiotu zamówienia zgodnie z załączonymi wykazami. Dopuszcza się składanie ofert na wybraną część.

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia – eksperci ds. opracowania modelu szkolenia i doradztwa

19.02.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu modelu szkolenia i doradztwa dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

więcej...

Ocena i przygotowania recenzji do części teoretycznej, utworzonego w ramach projektu

12.02.2019

Ocena i przygotowania recenzji do części teoretycznej, utworzonego w ramach projektu, opracowania pn. „Kompendium wiedzy na temat tworzenia programów nauczania oraz scenariuszy zajęć/lekcji wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”.

więcej...

Przeprowadzenie wykładu i zajęć warsztatowych podczas szkolenia

29.01.2019

Przeprowadzenie wykładu i zajęć warsztatowych podczas szkolenia

więcej...

Druk i oprawa oraz upowszechnienie (dystrybucja) publikacji

16.01.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej kwoty brutto za wykonanie usługi obejmującej:

druk i oprawę oraz upowszechnienie (dystrybucję) publikacji „Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Standardy, wytyczne oraz wskazówki do przygotowania i adaptacji narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży
z wybranymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi”, praca zbiorowa pod red. Kazimiery Krakowiak.

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia – eksperci ds. opracowania modelu szkolenia i doradztwa

16.01.2019

Szacowanie wartości zamówienia – eksperci ds. opracowania modelu szkolenia i doradztwa

więcej...Dokument oglądany razy: 75 342