Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Zorganizowanie 2 jednodniowych spotkań w Warszawie dla max 60 osób każde w okresie od 01.2020 do 12.2021

16.05.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia  Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania: Zorganizowanie 2 jednodniowych spotkań w Warszawie dla max 60 osób każde w okresie od 01.2020 do 12.2021.

więcej...

Zorganizowanie 3 dwudniowych spotkań w Warszawie dla max 160 osób każde w okresie od 09.2019 do 12.2019

16.05.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia  Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania: Zorganizowanie 3 dwudniowych spotkań w Warszawie dla max 160 osób każde w okresie od 09.2019 do 12.2019.

więcej...

Zorganizowanie 125 spotkań w całej Polsce dla maks. 12 osób każde w okresie od 01.2022 do 12.2022, w miastach z siedzibą powiatu

16.05.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia  Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

Zorganizowanie 125 spotkań w całej Polsce dla maks. 12 osób każde w okresie od 01.2022 do 12.2022, w miastach z siedzibą powiatu.

więcej...

Weryfikacja merytoryczna zasobów

16.05.2019

Celem niniejszego szacowania jest uzyskanie informacji nt. kosztów wynikających z:

  1. Weryfikacji merytorycznej 168 programów nauczania umiejętności dodatkowych.
  2. Weryfikacji merytorycznej 800 e-zasobów do kształcenia zawodowego.
więcej...

Moderowanie pracą zespołu ekspertów

16.05.2019

Celem szacowania jest uzyskanie informacji nt. kosztów wynikających z moderowania pracą zespołu ekspertów.  

więcej...

Opracowanie koncepcji 800 e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz założeń i wkładów do regulaminów konkursowych

16.05.2019

Opracowanie koncepcji 800 e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz założeń i wkładów do regulaminów konkursowych.

 

więcej...

Ekspert ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego

06.05.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o podanie kwoty zaangażowania eksperta ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego przy opracowaniu założeń koncepcyjnych dotyczących współpracy Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) z jednostkami samorządu terytorialnego w szczególności w zakresie tworzenia, organizacji i finansowania działalności SCWEW. 

więcej...

PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ GRY INTERAKTYWNEJ „GODNOŚĆ, WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ” (SIECIOWEJ INTERAKTYWNEJ GRY PLATFORMOWEJ)

30.04.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z zapytaniem o cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia: PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ GRY INTERAKTYWNEJ „GODNOŚĆ, WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ” (SIECIOWEJ INTERAKTYWNEJ GRY PLATFORMOWEJ).

więcej...

Organizacja wizyty studyjnej w Portugalii (Porto) dla grupy 20 osób

30.04.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach planowanego projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej kwoty netto i brutto za wykonanie usługi obejmującej organizację wizyty studyjnej w Portugalii (Porto) dla grupy 20 osób.

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia – ekspert ds. akredytacji

29.04.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę realizacji zadania polegającego na opracowaniu zasad i procedur akredytacji planowanych do utworzenia w systemie oświaty Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Instytucje te będą miały za zadanie wspieranie szkół ogólnodostępnych we wdrażaniu rozwiązań w obszarze edukacji włączającej.

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia – ekspert ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (JST)

29.04.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej wycenie dotyczącej realizacji zadań eksperta ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego przy opracowaniu założeń koncepcyjnych dotyczących współpracy Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) z jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie tworzenia, organizacji i finansowania działalności SCWEW. 

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia – ekspert ds. prawnych

29.04.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę pracy eksperta ds. prawnych w ramach planowanego projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia – ekspert ds. konsultacji

29.04.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie pracy eksperta do spraw konsultacji z pracownikami instytucji planowanych do utworzenia w ramach działań projektowych –Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Instytucje te będą miały za zadanie wspieranie szkół ogólnodostępnych we wdrażaniu rozwiązań w obszarze edukacji włączającej.

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia – specjalista ds. informatycznych

29.04.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej wycenie dotyczącej realizacji zadań specjalisty w zakresie wsparcia informatycznego, w ramach planowanych do realizacji działań projektowych dotyczących utworzenia w systemie oświaty Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).

więcej...

Wykonanie usługi w zakresie redakcji, korekty językowej, przygotowania graficznego oraz dostosowania do wymogów standardu WCAG

23.04.2019

Wykonanie usługi w zakresie redakcji, korekty językowej, przygotowania graficznego oraz dostosowania do wymogów standardu WCAG
w zakresie programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji opracowanych dla wychowania przedszkolnego i przedmiotów z kształcenia ogólnego.

więcej...Dokument oglądany razy: 76 914