Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Usługa organizacji 16 konferencji/warsztatów regionalnych w ramach realizacji zadania pn.: “Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. Konferencje regionalne”

12.06.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o wycenę usługi organizacji 16 konferencji/warsztatów regionalnych w ramach realizacji zadania  “Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. Konferencje regionalne”.

więcej...

Organizacja dwudniowego spotkania w Warszawie

12.06.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o wycenę usługi polegającej na organizacji dwudniowego spotkania dla maks. 130 osób (jednak nie mniej niż 65) w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

więcej...

Prowadzenie warsztatów w ramach planowanego do realizacji szkolenia dotyczącego terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

10.06.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania: prowadzenie warsztatów w ramach planowanego do realizacji szkolenia dotyczącego terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.

więcej...

Opracowanie narzędzi do monitorowania i standardów szkoleń i staży w ramach szkolenia w zakresie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

10.06.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania: opracowanie narzędzi do monitorowania i standardów szkoleń i staży w ramach szkolenia w zakresie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.

więcej...

Opracowanie rekomendacji do zmian w przepisach prawa oświatowego (umowa o dzieło)

10.06.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania: opracowanie rekomendacji do zmian w przepisach prawa oświatowego (umowa o dzieło).

więcej...

Opracowanie standardów superwizji (w ramach ramowych programów) dotyczących szkolenia z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

10.06.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania: opracowanie standardów superwizji (w ramach ramowych programów) dotyczących szkolenia z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.

więcej...

Opracowanie scenariuszy i materiałów do prowadzenia szkoleń i staży w ramach szkolenia terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

10.06.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania: opracowanie scenariuszy i materiałów do prowadzenia szkoleń i staży w ramach szkolenia terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.

więcej...

Prowadzenie wykładu w ramach planowanego do realizacji szkolenia dotyczącego terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

10.06.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania: prowadzenie wykładu w ramach planowanego do realizacji szkolenia dotyczącego terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.

więcej...

Druk, oprawa i dystrybucja 14 publikacji w ramach realizacji zadania „Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. Konferencje regionalne”

04.06.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o wycenę usługi druku, oprawy i dystrybucji publikacji przeznaczonych dla uczestników konferencji/warsztatów organizowanych w ramach realizacji zadania „Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej” wraz z przygotowaniem projektu.

więcej...

Przygotowanie i przeprowadzenie trzydniowych konferencji/warsztatów w Warszawie

31.05.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o wycenę usługi polegającej na organizacji konferencji/warsztatów dla doradców metodycznych i konsultantów w Warszawie dla maks. 695 osób w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

więcej...

Prowadzenie konferencji/warsztatów dla pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli

31.05.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o wycenę usługi polegającej na prowadzeniu konferencji/warsztatów dla doradców metodycznych i konsultantów w Warszawie oraz przygotowaniu scenariusza i materiałów dla prowadzących warsztaty w 16 województwach – w terminie wskazanym przez Zamawiającego w ramach realizacji zadania „Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. Konferencje regionalne”.

więcej...

Wykonanie i dostawa materiałów konferencyjnych wraz z przygotowaniem projektu

31.05.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o wycenę wykonania i dostawy materiałów konferencyjnych przeznaczonych dla uczestników konferencji/warsztatów organizowanych w ramach realizacji zadania „Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej” wraz z przygotowaniem projektu.

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia – przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w formule blended-learning „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”

31.05.2019

Szacowanie wartości zamówienia – przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w formule blended-learning „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem  nowych technologii”

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia – przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w formule blended-learning „Rozwijanie kompetencji cyfrowych – wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się”

31.05.2019

Poszukujemy dwóch wykonawców – specjalisty ds. nauczania przedmiotów przyrodniczych i specjalisty ds. nauczania przedmiotów humanistycznych.

więcej...

Przeprowadzenie inwentaryzacji treści e-podręcznika do historii dla szkoły ponadgimnazjalnej dostępnego na platformie www.epodreczniki.pl

17.05.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej ceny wykonania następującego zadania:

Przeprowadzenie inwentaryzacji treści e-podręcznika do historii dla szkoły ponadgimnazjalnej dostępnego na platformie www.epodreczniki.pl - umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

więcej...Dokument oglądany razy: 75 338