Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Eksperci ds. opracowania modelu szkoleń i doradztwa dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli

20.12.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu modelu szkoleń i doradztwa dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Zakłada się zatrudnienie zespołu ekspertów (ok. 4 osób).

więcej...

Eksperci ds. opracowania modelu szkoleń i doradztwa dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli

20.12.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu modelu szkoleń i doradztwa dla  pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli. Zakłada się zatrudnienie zespołu ekspertów (ok. 4 osób).

więcej...

Eksperci ds. opracowania modelu szkoleń i doradztwa dla pracowników kuratoriów oświaty oraz jednostek samorządu terytorialnego

20.12.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu modelu szkoleń i doradztwa dla pracowników kuratoriów oświaty oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada się zatrudnienie zespołu ekspertów (ok. 4 osób).

więcej...

Opracowanie wkładu merytorycznego związanego z utworzeniem i funkcjonowaniem Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

17.12.2019

Szacowanie wartości zamówienia dot. opracowania wkładu merytorycznego związanego z utworzeniem i funkcjonowaniem Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą  (SCWEW)

 

W ramach realizacji projektu "Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, planuje zamówienie opracowanie wkładu merytorycznego  dot. roli i zadań organu prowadzącego szkoły/placówki, związanych z  utworzeniem i funkcjonowaniem Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą  (SCWEW)

Wycenę proszę przesłać na załączonym formularzu na adres e-mail: agnieszka.pietryka@ore.edu.pl w terminie do 20 grudnia 2019 r. do godz. 10.00

Szczegółowe informacje w załączniku.

więcej...

Usługa konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej

13.12.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji ⌐ Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77, kieruje do Państwa zapytanie o cenę wykonania usługi konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej. Szczegółowe informacje zawiera załącznik:

Szacowanie ceny usługi konserwacji sygnalizacji pożarowej

 

 

więcej...

Opracowanie programów szkoleń i doradztwa dla osób mogących uzyskać zatrudnienie w przedszkolach/szkołach w nowej roli: „Asystent dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

12.12.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu programów szkoleń i doradztwa dla osób mogących uzyskać zatrudnienie w przedszkolach/szkołach w nowej roli: „Asystent dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Osoby te będą stanowiły kadrę niepedagogiczną szkół. Zakłada się zatrudnienie zespołu ekspertów (ok. 4 osób).

 

więcej...

Opracowanie publikacji w zakresie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych wpierających nauczyciela szkoły ćwiczeń

09.12.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości usługi na opracowanie publikacji w zakresie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych wpierających nauczyciela szkoły ćwiczeń, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów przedstawionych w tabeli związanych z wykonaniem ww. usługi.

 

więcej...

Opracowanie programów szkoleń i doradztwa dla osób mogących uzyskać zatrudnienie w przedszkolach/szkołach w nowej roli: „Asystent dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

04.12.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu programów szkoleń i doradztwa dla osób mogących uzyskać zatrudnienie w przedszkolach/szkołach w nowej roli: „Asystent dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Osoby te będą stanowiły kadrę niepedagogiczną szkół. Zakłada się zatrudnienie zespołu ekspertów (ok. 4 osób).

 

więcej...

Przygotowanie i dostawa materiałów promocyjnych

06.11.2019

Przedmiotem rozeznania rynku jest przygotowanie i dostawę materiałów promocyjnych dla projektu 243/2019/ADM2019/M PRZYJAZNA SZKOŁA – ONE SĄ WŚRÓD NAS” zatwierdzonego przez Departament Współpracy Rozwojowej MSZ oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i zleconego do realizacji WRKK ORE w 2020 roku.

więcej...

Wsparcie techniczne i administrowanie elektroniczną platformą nadzoru pedagogicznego SEO2

23.10.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości następującego zadania: Wsparcie techniczne i administrowanie elektroniczną platformą nadzoru pedagogicznego SEO2 (www.seo2.npseo.pl)

więcej...

Produkcja spotu promocyjnego w dwóch wersjach

21.10.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem jest produkcja spotu promocyjnego w dwóch wersjach.

więcej...

Opracowanie programów nauczania języka obcego w klasie wstępnej w oddziale dwujęzycznym

14.10.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu programów nauczania języka obcego w klasie wstępnej w oddziale dwujęzycznym (język angielski, niemiecki, francuski i hiszpański).

więcej...

Koszt opracowania materiałów merytorycznych do realizacji szkolenia e-learningowego

11.10.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie kosztu opracowania materiałów merytorycznych do realizacji szkolenia e-learningowego Trudności w uczeniu się matematyki uczniów słabowidzących na II poziomie edukacyjnym.

więcej...

Koszt opracowania publikacji elektronicznej

11.10.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie kosztu opracowania publikacji elektronicznej pod roboczym tytułem Trudności w uczeniu się matematyki uczniów słabowidzących na II poziomie edukacyjnym.

więcej...

Trudności w uczeniu się matematyki uczniów słabowidzących na II poziomie edukacyjnym

11.10.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę usługi polegającej na moderowaniu szkolenia e-learningowego Trudności w uczeniu się matematyki uczniów słabowidzących na II poziomie edukacyjnym.

więcej...Dokument oglądany razy: 75 343