Poszukujemy autorów do opracowania 7 pakietów szkoleniowych dla kadry JST

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro
Numer sprawy: 5/WZ/2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert: 2021-01-21 23:59:00

Poszukujemy autorów do opracowania 7 pakietów szkoleniowych dla kadry JST

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie , Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa zwracamy się z zapytaniem ofertowym na wykonanie dzieła – opracowanie 7 pakietów szkoleniowych (program + materiały szkoleniowe) do przeprowadzenia szkoleń on-line dla kadry jednostek samorządu terytorialnego (JST). Na podstawie opracowanych programów zostaną zrealizowane szkolenia on-line z wykorzystaniem opracowanych materiałów szkoleniowych. Zakres szkoleń dotyczyć będzie: zarządzania edukacją zdalną oraz zarządzania kryzysowego. Poszukujemy autorów do opracowania ww. pakietów szkoleniowych DLA KADRY JST.

Ofertę należy złożyć w formie skanu Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, na adres e-mail: dorota.jastrzebska@ore.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2021 r. W tytule maila należy wpisać: PAKIET SZKOLENIOWY DLA KADRY JST.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik 1 – formularz ofertowy