Ekspert/trener do opracowania pakietu szkoleniowego dla dyrektorów MOW i MOS oraz przeprowadzenia szkoleń on-line

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro
Numer sprawy: 1/WZ/2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert: 2021-01-14 23:59:00

Ekspert/trener do opracowania pakietu szkoleniowego dla dyrektorów MOW i MOS oraz przeprowadzenia szkoleń on-line

Poszukujemy eksperta/trenera do opracowania pakietu szkoleniowego dla dyrektorów MOW i MOS oraz przeprowadzenia w oparciu o przygotowany pakiet szkoleniowy czterech 2-dniowych szkoleń on-line dla dyrektorów MOW i MOS.

Ofertę należy złożyć w formie skanu Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, na adres e-mail: dorota.jastrzebska@ore.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2021 r. W tytule maila należy wpisać: SZKOLENIA DLA DYREKTORÓW MOW i MOS.

Więcej informacji w załącznikach: