WA-ZUZP.2611.2.2021 Weryfikacja/recenzja i odbiór programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodu: Technik eksploatacji portów i terminali (kolejowych) w ramach branży spedycyjno-logistycznej

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania unieważnione
Szacunkowa wartość: powyżej 130 000 zł
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.2.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: Podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-03-25 09:00:00

WA-ZUZP.2611.2.2021 Weryfikacja/recenzja i odbiór programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodu: Technik eksploatacji portów i terminali (kolejowych) w ramach branży spedycyjno-logistycznej

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore