Informacja o przyjęciach skarg i wniosków w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Informacja o przyjęciach skarg i wniosków
w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że ORE przyjmuje skargi i wnioski od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 12.00 oraz dodatkowo w poniedziałki w godzinach 15.00 – 16.30, w sekretariacie ośrodka, Al. Ujazdowskie 28, pokój 201, I piętro. Skargi i wnioski przyjmuje p. Monika Bąk.
Dyrektor albo Wicedyrektor ORE przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 – 12.00.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) Dział VIII „Skargi i wnioski”
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr. 5, poz. 46).
Zarządzenie Nr 2 z dnia 14 stycznia 2011 r. Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego.