Druk adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

„Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a (z podziałem na tomy) i adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących, w druku powiększonym (z podziałem na tomy) oraz dystrybucja do szkół wskazanych przez Zamawiającego”.

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

„Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a (z podziałem na tomy) i adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących, w druku powiększonym (z podziałem na tomy) oraz dystrybucja do szkół wskazanych przez Zamawiającego”.

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: joanna.rozanska@ore.edu.pl w terminie do dnia 23 marca 2021 r., wpisując w temacie wiadomości: „Usługa druku, oprawy i dystrybucji podręczników w systemie Braille’a i w druku powiększonym”.

Dodatkowych informacji udziela: Joanna Różańska, Zespół ds. Specjalnych Zasobów Edukacyjnych, tel.: 22/570 83 03

e-mail: joanna.rozanska@ore.edu.pl

Szczegółowe informacje zawarte w załącznikach

  1. Szacowanie wartości zamówienia
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3