Wycena stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z prośbą o wycenę stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii w ramach umowy zlecenia w okresie od 04.2021 r. do 09.2021 r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z prośbą o wycenę stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii w ramach umowy zlecenia w okresie od 04.2021 r. do 09.2021 r.

Wycenę należy przesłać, na adres e-mail: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl w terminie do dnia 5 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje w załączniku