Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

13/ORE/US/2018 Ścieżki rozwoju zawodowego oraz rekomnedacje do planów i programów nauczania- Partnerstwo.Etap 3"

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-02-28 10:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 13/ORE/US/2018
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro